Nieuw: Ouderschapsbelofte meegeefboekje

Persoonlijke Ouderschapsbelofte

Beeld: Digitale Klerken

Voor gemeenten die serieus werk maken van preventief beleid voor jonge ouders

Sinds wij in 2015 een brandbrief publiceerden over het grote aantal echtscheidingen en een gebrek aan aandacht hiervoor bij veel gemeenten, is er veel gebeurd. Veel gemeenten hebben inmiddels beleid ontwikkeld om jonge ouders niet alleen voor te bereiden op de geboorte van hun kind, maar om hen ook beter te begeleiden bij partnerschap en ouderschap!

Veel ouders zijn niet goed voorbereid op de komst van een kind, en dit leidt nog altijd tot een alarmerend hoog percentage scheidingen. Kinderen zijn hier veel te vaak de dupe van, met hoge kosten voor de maatschappij, en emotionele schade voor zowel de ouders als de kinderen. Gelukkig hebben veel gemeenten stappen ondernomen om ouders te helpen bij de voorbereiding op partnerschap en ouderschap. Zo mochten wij al veel jeugd- en gezinsprofessionals trainen op dit gebied, en kreeg het boek Liever liefde dan de beste buggy veel aandacht.

Iedere ouder die zijn kindje komt aangeven, krijgt de ouderschapsbelofte mee naar huis. – Gemeente Zoetermeer

Wij ontwikkelden naar aanleiding van al deze ervaringen in samenwerking met uitgeverij Pica een ‘meegeefboekje’ voor jonge ouders. Het is een kant-en-klaar boekje dat (aanstaande) ouders helpt bij het ouderschap. Samen nadenken over wat je gaat doen als de baby er is, en hoe je dat gaat aanpakken. En dit ook samen vastleggen! In het boekje is aandacht voor zaken als opvoeden, aanwezigheid, veiligheid, partnerrelatie, onderwijs enzovoort. Het boekje is samengesteld vanuit de ervaringen rondom onze trainingen aan jeugd- en gezinsprofessionals van gemeenten en jeugdinstellingen in heel Nederland. In de gemeenten Zoetermeer en Helmond wordt inmiddels gewerkt met het meegeefboekje Persoonlijke Ouderschapsbelofte, waar het deel uitmaakt van het informatiepakket/de geboortekoffer aan jonge ouders.

Meegeefboekje

De Persoonlijke Ouderschapsbelofte is een kant-en-klaar en handzaam boekje dat helemaal is gericht op jonge ouders, met kleurrijke illustraties en ruimte om zelf afspraken vast te leggen.
Het boekje is voorbereid om af te maken met een gemeente-logo, waarbij ook ruimte is voor logo’s van samenwerkingspartners van de gemeente. Heeft uw gemeente of instelling interesse in het bestellen van het meegeefboekje? Neemt u dan contact met ons op voor de voorwaarden.

Neem contact met ons op voor een inkijkexemplaar en de voorwaarden van het meegeefboekje, aangepast aan uw gemeente.