Straks zorgen voor je stiefouder?
19 februari 2016
Show all

Een rij-examen voor het ouderschap?!

Niemand zal het een goed idee vinden om een 17-jarige zonder rijbewijs de weg op te sturen. Zeker niet nu de maximumsnelheid op sommige snelwegen nog verder is opgerekt. De wet stelt dat het rijbewijs pas wordt afgegeven na een theoretisch en  praktisch examen. Dat moet dan met goed gevolg zijn afgelegd. Bovendien moet de kandidaat tegenwoordig een reflectieformulier invullen over het eigen kunnen. Daarin staan stellingen die je dwingen ‘om kritisch te kijken naar je ontwikkeling als automobilist’ (bron: CBR).

Gelukkig is de Nederlandse wetgever voorzichtig als het om aanstaande autobestuurders gaat. Gelukkig maar. Hoe anders is dat wanneer het gaat over aanstaande ouders: er is een stortvloed aan informatie over de voorbereiding op de bevalling, maar niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen voor de mentale toerusting van aanstaande ouders. Let wel: per jaar slagen ongeveer 20.000 jonge mensen voor hun rijbewijs, terwijl er meer dan 80.000 eerste kinderen worden geboren! (2014, bron: CBR en CBS)

Een reflectieformulier voor aanstaande ouders, net als het reflectieformulier voor het rij-examen? Daarop staan belangrijke categorieën als Veiligheid en Sociaal gedrag. Dan zou je kunnen denken aan thema’s als: rolverdeling, aanwezigheid van ouders, opvoeding, omgaan met conflicten enzovoort.

Als jonge ouders zich beter bewust worden van hun aanstaande verantwoordelijkheden als ouder, en van hun veranderende rol in de partnerrelatie, zouden veel ‘ongelukken’ voorkomen kunnen worden. Er zijn nu veel te veel jonge stellen die in een crisis komen na de komst van hun eerste kind. Met de juiste voorkennis kunnen zij beter inspelen op wat er komen gaat en hoeven ze niet in paniek te raken als de zaken iets anders lopen dan verwacht. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn!

Kritisch kijken naar en nadenken over het eigen gedrag is belangrijk voor aanstaande ouders. Naast toegankelijke kennis over veranderingen in je relatie, je seksleven, invloed van hormonen op je stemming enzovoort. Maar het belangrijkste is dat de aanstaande ouders overleggen hoe zij hun ouderschap samen vorm gaan geven, bijvoorbeeld door middel van de ouderschapsbelofte, waarin je afspraken kunt maken over de opvoeding en begeleiding van je kind. Een goede voorbereiding op het ouderschap is van essentieel belang voor de ouders zelf, maar vooral voor het kind. En daarmee voor de hele maatschappij.

Helaas is er nog weinig preventieve voorlichting, begeleiding en advisering aan aanstaande ouders.

Terwijl het begint bij het herkennen van de ‘gevaren’: een risico-inschatting op basis van het aantal scheidingen van stellen met jonge kinderen laat alle alarmbellen luid en duidelijk klinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *