Drie stappen van preventie

Inspirerende trainingen voor zorgregisseurs, beleidsmakers en professionals in de zorg, bij gemeenten en overheidsorganisaties

In steeds meer gemeenten en zorginstellingen groeit de roep om een preventieve aanpak van jeugdzorg en gezinsbegeleiding. Kennis over de complexe problemen van samengestelde gezinnen is onontbeerlijk bij medewerkers van jeugdzorg en GGD’s, en preventieve ouderschapsvoorlichting hoort een integraal onderdeel te zijn in de dienstverlening van consultatiebureaus en CJG’s.

Popelier Opleidingen biedt een programma aan met als leidraad drie stappen van preventie: een heldere en concrete methode om op alle niveaus in gemeenten en zorg preventief te werken met jonge ouders en gezinnen. De cursus of workshop wordt in één dag of dagdeel gegeven op locatie. Neem contact op om ons aanbod verder te bespreken.

Leerzame, bewustmakende training met heel vakkundige trainers en een variërend aanbod – zorgregisseur gemeente Westland

Voorbeelden van de inhoud van een training drie stappen van preventie:

  • Hoe draag je kennis over de impact van een kind op de partnerrelatie in een vroeg stadium over?
  • Welke kennis hebben ouders nodig om een scheiding met kinderen onder de vier jaar te voorkomen?
  • Hoe kun je de-escalerend gesprekken voeren met ouders in crisis waar het conflict uit de hand dreigt te lopen?
  • Wat betekent het in de praktijk: gescheiden als partners maar doorgaan als ouders?
  • Welke invloed kan een ouderschapsbelofte nog hebben na een scheiding?
  • Welke kennis is nodig om te werken met samengestelde gezinnen en waarom is dat van belang?
  • Hoe zorg je als organisatie/gemeente voor een gedegen inbedding van preventieve ouderschapsvoorlichting?

Neem contact op voor meer info over de training Drie stappen van preventie in uw gemeente of (jeugd)zorginstelling! Deze training heeft zich in de praktijk bewezen, onder andere in de gemeente Westland waar wij 60 zorgregisseurs mochten opleiden.

In overleg ontwikkelen wij voor uw organisatie een unieke in-company training, die precies aansluit bij uw wensen. U vindt hier een lijst met organisaties waarmee wij samenwerkten.

bevlogen docenten en inhoudelijk top – medewerker gemeente Westland

inzicht in de complexiteit door filosofische achtergrond – sociaal kernteam Westland