lijn

Boeken

Werkboek avocaten mediators Van woede naar redelijkheid

Werkboek Van woede naar redelijkheid – voor advocaten en mediators

Weg van het toernooimodel. Een must voor elke professional werkzaam in echtscheidingsrecht.

Dit werkboek speciaal voor mediators en advocaten kan gebruikt worden als aanvulling op het basisboek Van woede naar redelijkheid (Haverkort, 2018).

In een scheiding gaat het om meer dan alleen het juridisch afhandelen van de scheiding. Heftige emoties en gevoelens van onrecht spelen een grote rol bij het maken van goede afspraken over de scheiding. De komst van een nieuwe partner zet de afwikkeling vaak nog verder onder druk. Kent u het belang en effect van aandacht voor rechtvaardigheid en emoties? Hoe kunt u hier als professional mee om gaan?

Dit werkboek is een prachtig middel om in te zetten voor verdieping en intervisie. Naast praktijkvragen en adviezen voor uw praktijk, zal er in dit werkboek ook aandacht worden besteed aan de impact van dit werk op uzelf als professional. Een must voor iedere professional werkzaam in echtscheidingsrecht.

Corrie Haverkort is filosoof, trainer, intervisiebegeleider en docent stiefplan-coach. Aleide Hendrikse-Voogt is VFAS-advocaat en mediator, trainer, intervisiebegeleider en hoofddocent scheidingsrecht bij de beroepsopleiding voor de advocatuur.

Van woede naar redelijkheid – Emoties, dilemma’s en erkenning bij scheiden, nieuwe partner en samengesteld gezin

‘Een prachtig boek. Een uniek voorbeeld van hoe filosofie in staat is de vinger op de juiste plek te leggen. Met concrete aandacht voor de emoties, verlangens én mogelijkheden van ouders kunnen de problemen voor henzelf en hun kinderen bij een scheiding en de komst van een stiefouder eindelijk echt afnemen.’

Scheiden is een van de meest pijnlijke gebeurtenissen. Er is bijna altijd sprake van verdriet en angst, van pijn en woede. En een sterk gevoel van onrecht. Deze emoties kunnen jarenlang een grote ballast zijn; tot vecht- en conflictscheidingen aan toe. Maar hoe buig je woede en wrok om naar redelijkheid?
Met de komst van een nieuwe partner komen de gespannen verhoudingen nog meer onder druk te staan. Klopt het allemaal wel wat er gebeurt? Is een stiefouder wel gewenst? De verwachtingen en teleurstellingen zijn vaak te diep en de dilemma’s te complex om goed met elkaar om te gaan.
Tijd voor een nieuwe aanpak. Waarom kunnen conflicten niet stoppen zolang ex-partners, (stief)ouders en (stief)kinderen het gevoel hebben dat het niet eerlijk is? Tijd om de betekenis van emoties te achterhalen. Wat zijn onze mogelijkheden als mens om heftige emoties om te zetten in erkenning en recht doen aan iedereen: de kinderen, de stiefkinderen, de nieuwe partner én de ex-partner?
Van woede naar redelijkheid is geschreven voor mediators, advocaten, (stiefplan)coaches, kindbehartigers, psychologen, pedagogen, therapeuten, rechters en andere professionals. En natuurlijk voor lezers met interesse in of ervaring met scheiding of het samengestelde gezin. Het boek Van woede naar redelijkheid van Corrie Haverkort staat centraal op het SCEM-congres Kind in de knel 4.

Van woede naar redelijkheid Corrie Haverkortliever_liefde_web

Liever liefde dan de beste buggy

In een wip ben je samen ouders…
Na de eerste echo maak je plannen voor de babykamer, zoek je naar een handige kinderwagen, bezoek je regelmatig de verloskundige. En als je kind er eenmaal is gaat alle aandacht naar voeding en slapeloze nachten.

Vaak wordt er in die periode volkomen voorbijgegaan aan de meest ingrijpende verandering in je relatie; eerst waren jullie alleen partners, nu worden jullie ook samen ouders. Een gelukkige partnerrelatie is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Als ouders het goed hebben samen, is de kans het grootst dat ze ook goed voor hun kind zorgen. Als er langdurige spanning is tussen partners nemen de zorg en aandacht voor hun kind zienderogen af. Met kinderen in zo’n situatie gaat het dan ook minder goed dan met kinderen die opgroeien in een veilige en rustige sfeer.

In Liever liefde dan de beste buggy lees je wat er allemaal gebeurt, zowel mentaal als fysiek, als je een kind krijgt. Vragen als ‘Wat is goed voor de ontwikkeling’ en ‘waar hebben kinderen recht op’ worden beantwoord. En de partnerrelatie van jonge ouders komt ruimschoots aan bod, met onderwerpen als afhankelijkheid en vrijheid, ruziemaken, opvoedstijlen en seks.

Bovendien kun je in tijden dat jullie het samen goed hebben met behulp van dit boek de ouderschapsbelofte doornemen en nadenken over wat jullie beiden echt het allerbeste vinden voor jullie kinderen en elkaar.

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? 

[…] een waardevol en heel toegankelijk boek [met] de nodige informatie en heel veel vragen en antwoorden waar je als ouders uit jezelf niet zo gemakkelijk op zou komen. Ik wens dit informatieve boek aan vele lezers toe; niet alleen aan (stief)moeders en (stief)vaders, maar ook aan iedereen die er in haar of zijn wijde omgeving mee te maken heeft of krijgt.’ – Uit het voorwoord door Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker Universiteit Utrecht

Nu al 3e druk!

Is het percentage scheidingen van zogenoemde kerngezinnen al hoog, dat van samengestelde, nieuwe gezinnen die weer uit elkaar gaan, is nog hoger. Maar liefst 60 procent van de nieuwe relaties redt het niet. Vaak komt dit door de kinderen. Dat wil zeggen, niet door de kinderen zelf, maar doordat je niet weet wat je te wachten staat als jijzelf óf je nieuwe liefde al kinderen heeft, en je samen besluit verder te gaan. Gelukkig kan het anders!

Tegenwoordig stellen paren die gaan scheiden een ouderschapsplan op, waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Waarom zou je niet een nieuw plan maken als je een relatie hebt met iemand die al kinderen heeft? Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen.

PICA_stiefplan3e druk (1)

De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken.

In dit boek wordt daarom het Stiefplan gepresenteerd, dat kan helpen bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het Stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen!

Doelgroep: dit boek is bedoeld voor samengestelde gezinnen (in wording), maar ook voor gezinscoaches, -therapeuten, hulpverleners en familiemediators.

‘Een praktisch werkboek waarmee ouders, en eventuele betrokken professionals, concreet aan de slag kunnen, en dat is geen overbodige luxe.’ – Janneke van Bockel, Ouderschapskennis

kinderen uit nieuwe gezinnen

Kinderen uit nieuwe gezinnen

Wat als mama en papa niet samen naar de ouderavond willen komen?

Minstens 20% van de kinderen uit iedere klas komt uit een nieuw gezin, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Deze kinderen groeien niet op bij beide biologische ouders maar in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze nieuwe gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Dit boek biedt leerkrachten en begeleiders tips en handvatten hoe met deze kinderen en hun (stief)ouders om te gaan.

Als gevolg van scheiding of overlijden van een van de ouders groeien steeds meer kinderen op in nieuwe gezinnen. Veel van deze kinderen wonen in twee huizen. Zij krijgen vaak te maken met onder andere loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en rouw. Dit zorgt voor veel onrust en spanning en dit heeft weer invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. De school is in veel gevallen een stabiele factor. Wanneer de leerling goed contact heeft met de leerkracht en de medeleerlingen zal het op school veel steun kunnen ervaren. Dit boek helpt daarbij.

Kinderen uit nieuwe gezinnen biedt praktische tips en handvatten, en een overzicht van de interventiemogelijkheden. Bovendien toont het cijfers uit recent Nederlands en Vlaams onderzoek. Levendige interviews met leerkrachten en begeleiders brengen de materie tot leven.
Een onmisbaar boek voor professionals in het onderwijs, de begeleiding, de hulpverlening, het juridisch werkveld en de overheid, en studenten in opleiding tot deze beroepen.